“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy”

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” en miniserie – 4 dele – på tv-kanalen dk4. Vi tager på vandretur fra Agger Tange i Sydthy til Hanstholm i nord. Det er en vandretur, hvor vi ikke alene får tanket motions kontoen op og får masser af frisk luft i lungerne – og frisk luft er der i rigelige mængder i Thy – men vi møder også en række Thyboere, som alle gerne fortæller historier om og fra Thy – om Thy, som Thy så ud efter istiden og som Thy ser ud i dag.

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” (1:4)

I det første program – går turen fra Agger Tange til Lodbjerg Fyr. Vi møder Anna som bl.a. fortæller om de forsvundne landsbyer, om høfdebyggeriet – dyre og fuglelivet og om Flade sø. Vi møder Konrad, der som fisker kæmpede de første 7 år med søsyge – Grete der fortæller om “De Sorte Huse” og vi kommer forbi Lodbjerg Kirke, en kirke “som er fordærvet af sand” skulle præsten have sagt i 1555. Vi får historien om Lodbjerg Fyr og om det liv man levede her. 

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” (2:4)

Vi startede vores vandretur på sydspidsen af Agger Tange – har hørt om stormfloden der brød igennem til Limfjorden i 1862 – om de 6 landsbyer der ligger begravet i Vesterhavet – om høfdebyggeriet – om Agger by, Flade sø og vi fik historien om Lodbjerg Fyr. Turen hertil har været på stier hvor undergrunden har været sand, sand og sand – men nu bevæger vi os op på et gammelt istidslandskab. Vi kommer forbi resterne af en gravhøj fra bronzestenalderen – og videre ud til klitterne, klitter hvor de mange synlige jordlag nærmest er en historiebog. Vi skal høre om nybyggerne i Lyngby og på vejen videre til Stenbjerg Landingsplads kommer vi forbi Käte Lassens hus – en tysk kunstner som cyklede hertil i 1900 tallet. Vorupøre – et fiskerleje som i dag er et af de få steder i landet hvor man stadig kan opleve kystfiskeri og her får vi historien om “Per-nittengryn”. Næste stop er Bøgsted Rende og Thagaards Plantage – en plantage hvor rødderne går tilbage til 1817.

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” (3:4)

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” (3:4) – i 3. del – på vandreturen fra Agger Tange i sydThy til Hanstholm i nord – går vi fra Thagaard Plantage til Vangså – den sidste by i Danmark der fik elektricitet – og videre til Klitmøller. Og Klitmøller – som kan betegnes som hovedstaden for Cold Hawaii – er en by der faktisk er genopstået 3 gange – det får vi historien om – ligesom vi naturligvis skal høre om surfer eventyret – et eventyr der har bevirket at der er etableret en skole – HF-Cold Hawaii – en skole, hvor eleverne kommer fra hele landet og hvor mange efter endt uddannelse bliver i området, ikke bare for at surfe, men for at leve sit liv her. Vi får også historien om fiskeri eventyret – og om den store ulykke der ramte Klitmøller under 2. verdenskrig – en ulykke der gjorde 11 kvinder til enker og 24 børn faderløse. Det er også fra Klitmøller at den store skude sejlads til Norge foregik

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” (4:4)

“Til fods i naturen … Vildmarken i Thy” (4:4) – i 4. og sidste del vandrer vi fra Klitmøller til Hanstholm – en tur som kan vandres på stranden hele vejen – men vi vælger at gå ind i landet. Ind til Hanstholm Vildtreservat, Danmarks største klithede, med søer, flade sletter og vældige klitformationer – lige så langt øjet rækker. Vi kommer gennem Vilsbøl Klitplantage – og forbi 2 store fladvandede karstsøer – nemlig Vandet sø og Nors sø – og vi får historien om hvordan de er opstået. Vi ‘klatrer’ op på det højeste bjerg (56m) Isbjerget – et højdepunkt der er et resultat af landhævningen efter istiden og vi kommer til Hanstholm, forbi Kystbatteriet “Hanstholm l” Danmarks bedst bevaret bunkerstillinger med omkring 50 betonanlæg. Vi slutter på toppen af Hanstholm, hvor vi ved Hanstholm Fyr, får historien om “Drømmen om en havn”

Sendetider på tv-kanalen dk4 :

Til fods i naturen … Vildmarken i Thy (1:4)
Onsdag  16. juni  kl 22:15
Mandag 21. juni  kl 21:05
Lørdag  26. juni  kl 23:05
Tirsdag 29. juni kl 14:35
Søndag 4. juli kl 22:30
Fredag 23. juli  kl 18:45
Til fods i naturen … Vildmarken i Thy (2:4)
Onsdag  23. juni  kl 22:15
Mandag 28. juni  kl 21:10
Lørdag  3. juli  kl 23:00
Tirsdag 6. juli kl 14:35
Søndag 11. juli kl 23:05
Fredag 30. juli  kl 18:45
Til fods i naturen … Vildmarken i Thy (3:4) 
Onsdag  30. juni  kl 22:15
Mandag 5. juli  kl 21:10
Lørdag  10. juli  kl 23:00
Tirsdag 13. juli kl 14:35
Søndag 18. juli kl 22:35
Til fods i naturen … Vildmarken i Thy (4:4) 
Onsdag  7. juli  kl 22:15
Mandag 12. juli  kl 21:10
Lørdag  17. juli  kl 23:00
Tirsdag 20. juli kl 14:35
Søndag 25. juli kl 22:15