Uge 16 2021

I starten af 1990erne ‘søsatte’ billedhuggeren Jørn Rønnau et skovprojekt – et projekt der gik ud på at forvandle skovens døde træer til kunst – 14 værker blev det til …