Til fods på Molsruten

Molsruten – en godt 80 km vandrerute fra Grenå til Århus over Mols Bjerge – set med mine øjne en meget varieret strækning – hvor man bevæger sig på så at sige alle former for underlag. Man går på lange lige strækninger, ad smalle snoede stier, over åbent landbrugsland, gennem skov og langs strand. Visse steder kniber det med afmærkningen – så det er en god idé at have kort med eller følge ruten på den app man holder mest af at bruge. Jeg havde lagt ruten ind på Google Map – det fungerer perfekt for mig.

Jeg har vandret strækningen på 4 etaper – og da jeg er så heldig at min mand har kørt mig til startstedet og igen hentet mig og vi bor i Studstrup – har det været uden overnatninger. Men på hele ruten er der flere primitive lejrpladser og campingpladser

Start Århus – smukke Århus – her er natur i midtbyen – her er den nye havnepromenade og ikke mindst “Flemming Bamse Jørgensens Plads” ▽

Ved den gamle lystbådehavn – Vinterpladsen – er et område som man vist godt – uden at genere nogen – kan kalde for et stort virvar eller rod af stilladser, stiger, bukke osv. – men det er naturen heldigvis fuldstændig ligeglad med. Et spektakulært og farverigt blomsterflor – som simpelthen bare måtte foreviges. ▽

Risskov – men aktivitet på vandet – overskyet og fugtigt vejr – ingen på den ellers fantastiske Risskov Strand – Stokroser og forglemmigej ▽

Egå – Egå Strand – frodigt og smukt ▽

Egå’en (officielt navn Egå) er en å i Århus Kommune, der har sit udspring i Geding sø ved Tilst. Åen gennemløber Egådalen mod sit udløb i Aarhus Bugten ved Egå Marina.

Wikipedia

Skæring – Studstrup – Studstrup Værket – skoven og stranden ▽

Studstrupværket er et kraftvarmeværk beliggende i udkanten af Studstrup ud til Kaløvig, 3 km øst for Skødstrup. Værket blev taget i brug i 1968 og har en samlet effekt på 700 MW. I produktionen af el og fjernvarme anvendes biomasse i form af træpiller samt halm. Blok 3 blev ombygget og har fyret med træpiller siden 2016. Studstrupværket drives af Ørsted.

WikipediA

Studstrup – Havskoven – Følle Strand – Rønde – Smukke forkrøblede træer – Kalø Slotsruin – velfortjent is (som dog var for stor) Egens og landmandsliv – Kejlstrup – en by på vejen – gennem Mols Bjerge – til Ørnbjerg Mølle ▽

Ørnbjerg Mølle – Stubbe Sø – til Hyllested og Ebeltoft Gårdbryggeri ▽

Hyllested – dansk natur, når det er smukkest.

Hyllested er en by på Djursland. Den havde 201 indbyggere i 2006,men har ikke siden haft over 200, som er Danmarks statistik kriterium på en by. Den regnes dog stadig som en by, men dens folketal opgøres ikke længere.

WikipediA

Glatved Strand – indvinding af sand, grus og sten – til Grenå

Den sydlige del af Glatved Strand er præget af en bred menneskeskabt strandeng, der har sin oprindelse i kalkstensudvinding i området, tilbage fra midten af 1800-tallet, måske tidligere. Overfladen på strandengen består af efterhånden udglattede stendynger, der op til første halvdel af 1900-tallet blev dumpet af med skinnevogne fra et kalkværk, efter at kalkstenene var sorteret fra Kalkværket lå for enden af Glatved Strandvej. I havet ud for Glatved Strand ligger der et 65 millioner år gammelt koralrev, som danner en kalkformation, med lag af flint, som er grundlag for flint- og kalkstensfyldte Glatved Strand, og for de kalkstens- og grusbakker, der ligger i baglandet til Glatved Strand. Den samme kalkformationen, som ses på Møns Klint på Lolland, strækker sig i en linje skråt nordvest op gennem Danmarks undergrund. Formationen dukker op til overfladen som Sangstrup- og Karlby Klinter 20 km nord for Glatved Strand på Djursland midt i Danmark, og kommer igen op til overfladen i området syd for Aalborg, blandt andet som grundlag for Aalborg Portlands cementproduktion. Op mod årtusindskiftet har der ligget et industrielt kalkværk for enden af Glatved Strandvej. Det bestod af en højovn, hvor kalksten fra området blev brændt, og derved omdannet til brændt kalk, som blandt andet blev anvendt til fremstilling af mørtel og læsket kalk til kalkning af bygninger. Noget der var en udbredt overfladebehandling til murværk før i tiden, hvilket blandt andet kan ses på de traditionelle hvide lnadsbykirker og på mange hvidkalkede gårde og huse på landet i Danmark. Kalkudvindingen er ophørt, og i dag bliver der udvundet sten og grus fra bakkerne i baglandet til Glatved Strand. For enden af Glatved Strandvej er der en udskibningsmole til disse råstoffer.

Wikipedia

Århus Grenå – 92,27 fordelt på:

Århus – Studstrup 20,05 km
Studstrup – Ørnbjerg Mølle 31,11 km
Ørnbjerg Mølle – Hyllested 16,38 km
Hyllested – Grenå 24,73 km

En meget varieret tur – som kan anbefales