Vild, vildere – Lille Vildmose

Vild, vildere – Lille Vildmose

Vild natur i verdensklasse – de største fritlevende vilde dyr i Danmark, finder vi i Lille Vildmose. Det er Elgen, som er kommet tilbage efter 5000 års fravær, det er Krondyr, Hav- og Kongeørne, Traner og Vildsvin – og de færdes frit omkring i Danmarks største fredede landområde. Bo Gregersen tager os med op i Dødens Tårn, her fortæller han om hvordan døde dyr skaber liv – vi vover os ind til området hvor Vildsvinene konstant roder i jorden – vi tager på safari, ud hvor vi ser Traner og Rådyr – vi vandrer en tur på den gyngende grund i højmosen – og undervejs er vi konstant på udkig efter Elgen.

PREMIERE på Tv-kanalen DK4
søndag 29. september kl 19:00