Hot og Not

Vindmøller og solnedgang på Sjællands Odde
Et par træer – der vil hinanden i Vosnæs Skoven
Spejling af Studstrupværket
og Elmaster ved Åstrup

Alle billeder er fra mine mange vandreture